MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

U-Bank חברה לנאמנות בע"מ

קרוב למחצית מקרנות הנאמנות בישראל נהנות משירותי U-Bank חברה לנאמנות בע"מ, חברה בת של U-Bank מקבוצת הבינלאומי ואחת מחברות הנאמנות הוותיקות


תחום עיסוקה הבלעדי של החברה הוא מתן מגוון שירותי נאמנות לקרנות נאמנות ותעודות סל, לנאמנויות פרטיות שונות, ולארגונים ולקוחות פרטיים הזקוקים לשירותי נאמנות לסוגיהם.


U-Bank חברה לנאמנות מיישמת מדיניות קפדנית ומחמירה במיוחד בכל הנוגע לתהליכי הפיקוח, לרמות הבקרה, להיקף הבדיקות ולתדירותן. תהליכי העבודה בחברה נבנו לאורך שנים ומעוגנים בנהלי עבודה קפדניים אשר אושרו על ידי דירקטוריון החברה וזכו לשבחים רבים גם מצד רשות ני"ע.


החברה לנאמנות מעסיקה צוות מומחים מנוסים ומובילים בתחומם בישראל, הכולל משפטנים, רואי חשבון וכלכלנים. הצוות מלווה את לקוחות החברה מהשלבים הראשוניים של כל עיסקה ומתאים את מגוון השירותים לצרכים המיוחדים של כל עיסקה ושירות. 


לצד המשאב האנושי, מפעילה החברה תשתיות מיחשוב ובקרה ייעודיות אשר פותחו במיוחד עבורה לצורך ייעול תהליכי המעקב והבקרה, ואשר מכסות את תחום הנאמנות מכל היבטיו: החשבונאי, המשפטי והתפעולי. מערכות הבקרה פועלות באופן אוטונומי ובנפרד ממערכות הבנק, על מנת לחזק את איכות הבקרות.


כחברה בת של U-Bank, החברה מצטיינת בתרבות שירות ייחודית ובשירות אישי, דיסקרטי, מהיר ומקצועי, זמינות גבוהה ומינימום בירוקרטיה. החברה ערוכה למתן פתרונות התפורים לצרכי הלקוח ומענה תפעולי מהיר בזמן אמת.


מספר הקרנות הגדול שבטיפולה של U-Bank חברה לנאמנות, ותחומי הפעילות המגוונים והחדשניים שלהן, הפכו אותה לחברה 

המובילה בתחומה בישראל - בהיקף הפעילות, בניסיון, בידע המקצועי ובמוניטין. יתר על כן, החברה נהנית מיתרונות משמעותיים בזכות מעמדה כחברת בת של U-Bank המתמחה בשוק ההון, וכחלק מקבוצת הבינלאומי.


יתרונות השייכות לקבוצה בנקאית גדולה

מעמדה של U-Bank חברה לנאמנות כחברת בת של U-Bank מקבוצת הבינלאומי, מעניק לה יתרונות רבים, הן ברמת הביטחון והיציבות והן בניהול השוטף של הנאמנויות מול הבנקים השונים החברים בקבוצה. 

לקוחות החברה יכולים ליהנות מיתרון ניהול חשבון בנק באחד מהבנקים שבקבוצה; מגישה ישירה וזמינות גבוהה לכלל משאבי הבנק על מגוון שירותיו ומחלקותיו; מפתרונות תפעוליים מהירים בזמן אמת בפעילות מול המערכת הבנקאית, כגון פתיחת חשבונות והעברות כספים; ומכיסוי ביטוחי מלא.


משרתים את הלקוחות המובילים בשוק ההון

U-Bank חברה לנאמנות משרתת את קרנות הנאמנות ותעודות הסל המנוהלות על ידי מנהלי הקרנות המובילים בשוק ההון הישראלי, ביניהן פסגות, ד"ש-מיטב, אי.בי.אי, מגדל, ילין לפידות, אקסלנס, איילון, מנורה מבטחים, אלטשולר שחם, אלומות ספרינט, א.ד. רוטשילד ואחרים.


נכון לתחילת 2014 , החברה משמשת כנאמן לכ-600 קרנות נאמנות וכ-85 תעודות סל. היקף נכסי הקרנות שבנאמנותה עומד על כ-110 מיליארד ש"ח, שהם כ-43% מהיקף הנכסים הכולל בענף קרנות הנאמנות בישראל.


במסגרת שירותי הנאמנות עובדת החברה בשיתוף פעולה עם משרדי ראיית החשבון הגדולים והמובילים בישראל, ביניהם סומך חייקין, ארנסט אנד יאנג, ברייטמן-אלמגור, זיו האפט, קסלמן וקסלמן ורבים אחרים, וכן עם כל משרדי עורכי הדין המובילים במשק. המערכת העניפה של שיתופי פעולה רבי שנים תורמת למקצועיות ולניסיון של עובדי החברה ולגמישות תפעולית המאפשרת להתאים את אופן העבודה לדרישותיו ולצרכיו של כל משרד.