MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

ייעוץ השקעות בראייה כוללת

ייעוץ השקעות מקיף ורב-תחומי הוא נדבך מרכזי בשירותי הבנקאות הפרטית של U-Bank . מערך הייעוץ של המותג נשען על מתודולוגיה ייחודית, מחקר מעמיק וניסיון של עשרות שנים, ונחשב לאחד הטובים מסוגו בישראל.

עקרונות הייעוץ ההוליסטי

מערך ייעוץ ההשקעות של הבנק מאגד מגוון רחב של מומחים, שיטת עבודה וכלים טכנולוגיים, שכולם יחד מסייעים להעניק לכל לקוח את המענה המותאם לצרכיו ולציפיותיו, ולהבטיח לו שקט נפשי.


פעילות היועץ מתמקדת במספר תחומים עיקריים:   

  • ליווי אסטרטגי של הלקוח תוך הסתכלות קודם כל עליו כאדם ועל כלל צרכיו ונכסיו   
  • ניהול סיכונים כולל, תוך שימוש במגוון רחב של כלים ומכשירים פיננסיים מתקדמים מבתי השקעות נבחרים בעולם ופיזור ההשקעות בשוק הישראלי והבינלאומי   
  • שמירה על ארכיטקטורה פתוחה ואובייקטיבית תוך איתור וזיהוי של מומחים, ערוצי השקעה וכלים פיננסיים שונים לכל צורך, התאמה מתמדת לשינויים בשוק, במצב הלקוח ונכסיו, ובחינת עלות-תועלת של הכלים והמנהלים השונים הקיימים בארץ ובעולם.  
  • יישום יעיל ומהיר של ההמלצות וההחלטות שהתקבלו, תוך שימוש מקצועי בכלים פיננסיים וטכנולוגיים מתקדמים.


חשיבה פתוחה וארוכת טווח
יועצי ההשקעות של U-Bank הבנק הבינלאומי מוכוונים לחשיבה אסטרטגית כוללת וארוכת טווח, תוך שמירה על גמישות מירבית.
היועץ אינו מחויב לאף אפיק השקעה ספציפי, אלא אך ורק לשמירה על טובת הלקוח בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה יחד אתו. יחד עם זאת, תיק ההשקעות של הלקוח עומד תחת פיקוח ובקרה שוטפים, הן ביחס לתשואות שהתקבלו והן ביחס לאפיקי השקעה מקבילים ולכלים פיננסיים חדשים המוצעים בשוק מעת לעת.


דיאלוג ותקשורת דו-סטרית רציפה
מערך הייעוץ מספק ללקוח מגוון כלים למעקב ובקרה בזמן אמת אחר תיק ההשקעות שלו על כל מרכיביו. תדירות הדיווח ואופיו – פגישות אישיות, שיחות טלפון או מייל - נקבעים בהתאם לרצון הלקוח. בנוסף אליהם מתבצעות פניות יזומות של היועצים כאשר התפתחויות בשוק ההון דורשים קבלת החלטות או שינויים בהרכב התיק.


יצירת קשר

לקביעות פגישת ייעוץ אישית ולכל שאלה ובקשה בנושאי השקעות, ניתן לפנות אל:

גל רם | מנהל מקצועי יועצי U-Bank

טל' 03-7977064|052-4473636|  gram@u-bank.net