MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer


פעולה

הטבה
ביצוע תשלומים: לבזק, חברת חשמל ומשרדי ממשלהפטור מעמלת שובר
העברה לצד ג'הנחה של 50%
העברה בין חשבונות התאגידפטור
העברות במטבע חוץ הנחה של 25% בעמלת העברת מט"ח ובתעריף הוצאת הסוויפט (כולל עמלת מינימום)
מטבע חוץ50% הנחה בעמלת חליפין ברכישה ומכירה של מט"ח. (לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן הטבות)
קניה, מכירה ופידיון של ני"ע הנסחרים בבורסת ת"א

מניות ואג"ח - הטבה בגובה של 0.3% , כפוף לעמלת מינ'/ מקס'

מק"מ - הטבה בגובה של 0.1% , כפוף לעמלת מינ'/מקס'

קניה/מכירה של מניות, WARRANTS ו- ETFs הנסחרים בבורסות בארה"ב, למעט penny stocksעמלה של 0.25%, כפוף לעמלת המינימום על הרכיב האחוזי בלבד
קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ףעמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה, מינ' - 10.0 ש"ח, מקס' - 100.0 ש"ח לאופציה
עמלת אי-ביצוע בהוראות קניה/מכירה/שינוי/ביטול

פטור להוראות שבוצעו באמצעות הבינלאומי אונליין


לתשומת לבכם, ההטבות הן ביחס לעמלות המפורטות בנוהל תעריף ובכפוף לעמלות מינימום. לקוח אשר מקבל הטבה מיוחדת בפעילותו מול הסניף/יחידה,יחויב בעמלה הנמוכה מבין השתיים.

לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט ללקוחות יחידים ולעסקים קטנים לחץ כאן

Web Content Viewer