MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

מערך סניפי בוטיק

בסניפי הבוטיק ניתן למצוא שילוב ייחודי של חווית שירות יוצאת דופן ושל התמחות ייחודית בניהול העושר של הלקוח.

הסניף מתוכנן למירב הפרטיות והדיסקרטיות. הפעילות בסניף מכוונת למתן שירותי בנקאות פרטית בלבד, והכניסה אליו אפשרית רק ללקוחות הסניף ולאורחים שתיאמו את ביקורם מראש. הסניף ערוך לטיפול אישי בלקוח, כך לעולם אין בו עומס או צורך לחכות בתור. לרשות הלקוח עומד חדר ישיבות פרטי לפגישות עם היועצים או מנהל הסניף.


בכל הסניפים פועל צוות מובחר של יועצי השקעות ובנקאים, המשרתים קהל מצומצם של לקוחות. כל יועץ מטפל במספר קטן יחסית של לקוחות, במטרה להבטיח יחס אישי, היכרות מעמיקה  עם אישיותו, צרכיו ועם מרכיבי תיק ההשקעות והנכסים של הלקוח.מדובר בראייה כוללת של צרכיו וציפיותיו של הלקוח.


היועצים עומדים בקשר עם הלקוח באופן שוטף ובתדירות גבוהה, בהתאם לצרכיו ולציפיותיו. מתוך התחשבות בזמנו היקר של הלקוח, הפגישות מתקיימות במקום הנוח לו - בסניף הבנק, בביתו או במשרדו.לכל פגישה קודמת עבודת הכנה יסודית והתעדכנות במצב תיק ההשקעות של הלקוח, במטרה להבטיח שהפגישה תהיה אפקטיבית ותכליתית. 


כל סניף ערוך לספק מענה כולל לכל צרכי הלקוח. יועצי ההשקעות והבנקאים הוכשרו לספק את הידע והפתרונות ברמה הגבוהה ביותר, במטרה לענות על כל ציפיות הלקוח ולהתעלות אף מעבר להן. בנוסף לצוות הסניף, מעמיד הבנק לרשות הלקוח עומדים מיטב היועצים המומחים בתחומים ספציפיים, ואשר מגיעים אליו לפי הצורך.


לצפייה בכל הסניפים