נושאפעולהעלות ביצוע פעולה באינטרנטעלות ביצוע פעולה בסניף
ניהול חשבונךהעברות שקלים לחשבון בתוך הבנק או מחוצה לועמלת פעולה ערוץ ישיר - 1.8 ש"ח עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 ש"ח

הזמנת פנקסי שיקים אישיים5.85 ש"ח לפנקס (הנחה של 35% בעמלה)9 ש"ח לפנקס

ביצוע תשלומי שוברים לבזק ולחברת חשמלפטור מתשלום עמלהעמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 ש"ח
מט"חהעברות במט"ח לחו"ל ומחו"להנחה של 25% בעמלת העברת מט"ח (כולל עמלת מינימום)תשלום עמלת העברה בגובה 0.175% מהסכום

רכישת/מכירת מט"ח

50% הנחה בעמלת חליפין ברכישה ומכירת מט"ח (בכפוף לעמלות מינ'/מקס')


*לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן ההטבות) 

תשלום עמלת חליפין בגובה 0.175% מהסכום
פיקדונותהפקדה לחיסכון לילדים (ס.ח. 382)הטבה של 0.1% בריבית לשנהאין הטבה

הפקדה לחיסכון לדירה (ס.ח. 396)הטבה של 0.1% בריבית לשנהאין הטבה

הפקדה לחיסכון לעתיד (ס.ח. 222)הטבה של 0.1% בריבית לשנהאין הטבה
הלוואותפירעון הלוואה ישירה

ללא עמלה


*בגין הלוואה שנלקחה ונפרעת באמצעים הישירים בלבד (אתר ו/או אפליקציה) 

תשלום עמלת פירעון מוקדם בסכום של 60 ש"ח 
ני"עקניה/מכירה/פידיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א

מניות ואג"ח - עמלה בשיעור 0.3%

מק"מ - עמלה בשיעור 0.1% (כפוף לעמלת מינ'/מקס')

מניות ואג"ח - עמלה בשיעור 0.64%
מק"מ - עמלה בשיעור 0.11% (כפוף לעמלת מינ'/מקס')


קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסאות בחו"לעמלה בשיעור 0.25% (כפוף לעמלת מינימום (לא כולל עמלת סוכן, אם ישנה)

מניות, אג"ח וקרנות נאמנות - עמלה בשיעור 0.85%

אופציות - עמלה בשיעור 0.9% (כפוף לעמלת מינימום (לא כולל עמלת סוכן, אם ישנה))


קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ףעמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה (מינ' - 10 ש"ח / מקס' - 100 ש"ח לאופציה)עמלה בשיעור 5% מהפרמיה (מינ' - 12 ש"ח / מקס' - 100 ש"ח לאופציה)

הוראת קניה/מכירה/שינוי/ביטול שלא בוצעהפטור להוראות שבוצעו באתר

בגין אי ביצוע - תגבה עמלה בהתאם לתעריפון.
ביטול/שינוי פעולה ביוזמת הלקוח - 25 ש"ח עמלה

שירותים ומידע כללישאילתות מידע במגוון נושאיםללא עמלהעמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 לשאילתה

הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון: פירוט תיק ני"ע, אישורי יתרות וכד'ללא עמלה

15 ש"ח לדו"ח
קבלת דו"ח תקופתי בדואר - ללא עלות


לתשומת לבכם, ההטבות הן ביחס לעמלות המפורטות בנוהל תעריף ובכפוף לעמלות מינימום. לקוח אשר מקבל הטבה מיוחדת בפעילותו מול הסניף/יחידה,יחויב בעמלה הנמוכה מבין השתיים. ההטבות המפורטות בטבלה שלעיל הינן בהתאם לתעריפון עמלות ליחידים ולעסקים קטנים.


לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים לחץ כאן