נושא

פעולה

עלות ביצוע פעולה באינטרנט

עלות ביצוע פעולה בסניף

ניהול חשבונך

העברות שקלים לחשבון בתוך הבנק או מחוצה לו

עמלת פעולה ערוץ ישיר - 1.8 ש"ח 

עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 ש"ח

הזמנת פנקסי שיקים אישיים

5.85 ש"ח לפנקס

9  ש"ח לפנקס

הזמנת פנקסי שיקים עם העתק

3.9  ש"ח לפנקס

6  ש"ח לפנקס

העברות ברשימה (לרבות משכורת)

1.8  ש"ח לכל זיכוי

23 ש"ח לכל זיכוי

ביצוע תשלומי שוברים לבזק ולחברת חשמל

פטור מתשלום עמלה

 עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח

העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – עד 1 מש"ח

5.5 ש"ח

עמלת פעולה ע"י פקיד- 6.3 ש"ח

העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (RTGS) – העברת זה"ב – מעל 1 מש"ח

10 ש"ח

38 ש"ח

 מט"ח

עמלת חליפין (מט"י/ מט"ח) – מעל 100$

0.0875%
מינ' - 5.0$
מקס' - 2,475$

 

0.175%
מינ' - 6.25$
מקס' - 2,750$

 

עמלת חליפין (מט"י/מט"ח) - עד 100$

1.5$

3$

העברת מטבע חוץ לחו"ל  (מעל 200$) - חד פעמית

0.1313%
 
מינ' - 18.75$
מקס' - 165$

0.175%

מינ' - 25$
מקס' - 175$

העברת מט"ח בארץ – לחשבון אותו לקוח

7.5$

10$

העברת מט"ח בארץ – העברה אחרת

0.1313%
מינ' - 18.75$
מקס' - 165$

0.175%
מינ' - 25$
מקס' - 175$

העברות מט"ח (בארץ ולחו"ל) - מתחת ל- 200$

9$

12$

העברת מט"ח לחשבון לקוח אחר - בתוך הבנק

7.5$

10$

רכישת/מכירת מט"ח

50%  הנחה בעמלת חליפין ברכישה ומכירת מט"ח

(בכפוף לעמלות מינ'/מקס' )

*לקוח הנהנה מהטבות בשער החליפין בפעילותו מול הסניף/חדר עסקאות מט"ח, ייהנה מאותן ההטבות

תשלום עמלת חליפין בגובה 0.175% מהסכום

פיקדונות

הפקדה לחיסכון לילדים (ס.ח. 382)

הטבה של 0.1% בריבית לשנה

אין הטבה

הפקדה לחיסכון לדירה (ס.ח. 396)

הטבה של 0.1% בריבית לשנה

אין הטבה

הפקדה לחיסכון לעתיד (ס.ח. 222)

הטבה של 0.1% בריבית לשנה

אין הטבה

הלוואות

פירעון הלוואה ישירה

ללא עמלה

*בגין הלוואה שנלקחה ונפרעת באמצעים הישירים בלבד (אתר ו/או אפליקציה)

תשלום עמלת פירעון מוקדם בסכום של 60 ש"ח 

פירעון מוקדם של הלוואה

פטור

60 ש"ח

טיפול באשראי ובטחונות – הלוואה שאינה לדיור

פטור

עד 100,000 ₪ פטור

מעל 100,000 ₪ 1.7%

מינ' 500 ₪

מק' 10,000 ש"ח

ני"ע

קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מניות ואג"ח

0.3%

מינ' -39 ש"ח
מקס' – 6,900 ש"ח

0.64%

מינ' – 40 ₪
מקס'- 7,000 ש"ח

קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א – מלווה קצר מועד

0.1%
מינ'- 15 ₪
מקס' – 6,900 ש"ח

0.11%
מינ' – 16 ₪
מקס' – 7,000 ש"ח

קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל – מניות, אג"ח וקרנות בחו"ל

0.25%
מינ' – 39$
מקס' -6,900$

0.85%
מינ' – 40$
מקס'- 7,000$

קניה/מכירה של ני"ע בחו"ל - אופציות

0.25%
מינ' – 9.75$ לאופציה
מקס' -390$ לאופציה

0.9%
מינ'- 10$
מקס' -400$

קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף

עמלה בשיעור 2.5% מהפרמיה
(מינ' - 10 ש"ח / מקס' – 95 ש"ח לאופציה)

עמלה בשיעור 5% מהפרמיה
(מינ' - 12 ש"ח / מקס' - 100 ש"ח לאופציה)

הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - מניות

פטור

25 ש"ח

הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח – אופציות מעוף

פטור

12 ש"ח

סחר חוץ

יבוא טובין - חשבון פתוח מעל 1,000$

0.375%
מינ' - 30$

0.5%
מינ' - 40$

יבוא טובין - חשבון פתוח עד 1,000$

21.0$

28.0$

יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - עד 3 חודשים

1.35%
מינ' - 144.0$

1.5%
מינ' - 160.0$

יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת פתיחה - מעל 3 חודשים

0.3% לכל חודש נוסף
 או חלק ממנו

1/3% לכל חודש נוסף או חלק ממנו

יבוא טובין - אשראי דוקומנטרי - עמלת תיקון

49.5$

55.0$

שירותים ומידע כללי

שאילתות מידע במגוון נושאים

ללא עמלה

עמלת פעולה ע"י פקיד - 6.3 לשאילתה

הנפקת דוחות סטנדרטיים כגון: פירוט תיק ני"ע, אישורי יתרות וכד'

ללא עמלה

15 ש"ח לדו"ח
קבלת דו"ח תקופתי בדואר - ללא עלות

הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח

פטור

6.3 ש"ח

 

לתשומת לבכם, ההטבות הן ביחס לעמלות המפורטות בנוהל תעריף ובכפוף לעמלות מינימום. לקוח אשר מקבל הטבה מיוחדת בפעילותו מול הסניף/יחידה,יחויב בעמלה הנמוכה מבין השתיים. ההטבות המפורטות בטבלה שלעיל הינן בהתאם לתעריפון עמלות ליחידים ולעסקים קטנים.

לצפייה בהטבות ביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים לחץ כאן