MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
Web Content Viewer

העברות כספים אקראיות

U-Bank מאפשר לך לבצע העברות כספיות בנוחות ומהירות

להמשך קריאה >

תשלומים למוסדות ממשלתיים

העברת תשלומים למוסדות ממשלתיים, בשיתוף עם שרת התשלומים הממשלתיים.

להמשך קריאה >

העברות כספים למוטב מוגדר

העברות למוטב מוגדר שפרטי החשבון שלו הוגדרו במערכת וזמינים תחת חשבונך

להמשך קריאה >

הארכת תוקף מוטבים

הארכת תוקף מוטבים להעברות במט"י ובמט"ח

להמשך קריאה >

הזמנת פנקסי שיקים

שירות הזמנת פנקסי שיקים באמצעות האינטרנט מבלי לגשת לסניף

להמשך קריאה >

שחרור סיסמה באינטרנט

באפשרותך לשחזר סיסמה בצורה פשוטה ומהירה

להמשך קריאה >