פניות הציבור

היחידה לפניות הציבור

מידע אודות היחידה לפניות הציבור, לרבות אמנת השירות, הדיווח לציבור ופירוט האמצעים ליצירת קשר עם היחידה - ניתן למצוא באתר הבנק הבינלאומי.