MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

UNIQUE ניהול השקעות

הבינלאומי UNIQUE ניהול השקעות בע”מ הינה חברת ניהול התיקים של קבוצת הבינלאומי, 
החברה מתמחה בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים, מלכ"רים, חברות ותושבי חוץ.

ניהול תיקי השקעות באמצעות השקעה ישירה בני"ע בארץ ובחו"ל, ללא שימוש בקרנות נאמנות קשורות.


מטרת החברה לבנות עבור הלקוח תיק השקעות שיתאים לצרכיו האישיים ומקסום תשואותיו.

באמצעות מחלקת מחקר IN HOUSE  הכוללת את מיטב מקורות המידע הבינלאומיים, דוחות מחקר והערכה, ניתוחים כלכליים, 

הן ממחלקת המחקר ו והן ממקורות חיצוניים נרחבים. ניתן לראות את התמונה השלמה, רגע אחד לפני כולם. 


הבינלאומי UNIQUE מקפידה על ניתוח נכון של צרכי הלקוח והתאמה אישית של תיק ההשקעות.


  • ניהול תיקי לקוחות פרטיים – צוות מנהלי השקעות המתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים במגוון רמות סיכון.

  • ניהול תיקי חברות ותאגידים – צוות מנהלי השקעות המתמחה בניהול תיקי השקעות ללקוחות מוסדיים וחברות בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות של הלקוח ולמגבלות הרגולטור.

  • ניהול תיקי חו"ל – צוות השקעות המתמחה בניהול תיקי השקעות בחו"ל במטבעות שונים עבור לקוחות ישראלים, הן בחשבונם בחו"ל בבנקים איתם אנו עובדים והן בחשבונם בארץ.למעבר לאתר ופרטים נוספים לחץ כאן