MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

U-Bank , מכלול השירותים והפתרונות לשוק ההון

U-Bank מספק פלטפורמת שירותים מלאה לגופים המובילים בשוק ההון בישראל, ומציע להם רמות יוצאות דופן של ניסיון, ידע מקצועי ותרבות שירות המקובלת בבנקים המובילים בעולם. 

בתחומי התמחותו, תופס U-Bank נתח שוק גדול פי כמה מחלקו היחסי בענף הבנקאות בארץ, ומשרת גופים מוסדיים, קרנות נאמנות, חברות ביטוח, קופות גמל ופנסיה, חברות לניהול תיקים, חברות ציבוריות ולקוחות פרטיים הפעילים בשוק ההון.


U-Bank מספק מטריית שירותים פיננסיים במתכונת One Stop Shop. לקוחות הבנק מנהלים באמצעותו את כל פעילותם הבנקאית והפיננסית בארץ ובחו"ל, החל משירותי בנקאות שוטפים ועד לכלים המתקדמים ביותר בשוק ההון, הכל בכתובת אחת. ריכוז הפעילות מבטיח ללקוח נוחות ויעילות תפעולית, לצד רמות גבוהות של שליטה ומידע המספקות תמונה כוללת של פעילותו. 


U-Bank מצטיין במבנה ארגוני תכליתי ובתרבות שירות ייחודית שמכוונים למתן שירות יעיל, מהיר ומסונכרן היטב

גישה זו מבטיחה מינימום הליכים בירוקרטיים, גמישות תפעולית, קבלת החלטות מהירה וחשיבה יצירתית המצמיחה פתרונות ייחודיים 

התפורים לצרכי הלקוח.


חוסן פיננסי ומעמד מוביל בשוק ההון

U-Bank מציג איתנות פיננסית מרשימה לאורך שנים, הן בזכות היקף פעילותו בתחומי הבנקאות הפרטית ושוק ההון, והן תודות להשתייכותו לקבוצת הבינלאומי, מהקבוצות הבנקאיות המובילות בישראל. הנתונים שלהלן מעידים על חוסנו של הבנק, כמו גם על מעמדו המוביל בענף הבנקאות. 

  • הדירוג הגבוה ביותר: Aa3 בדירוג ההשקעה של מודי’ס לטווח ארוך; P-1 לפיקדונות לטווח קצר

  • יחס הלימות הון הגבוה ביותר במערכת הבנקאית: 19.3% (נתוני 2013), הרבה מעבר לדרישות בנק ישראל, 9%, ולממוצע שאר הבנקים בישראל, 14.7% (נתוני 2013)

  • חבר בעשירייה הפותחת של בורסת תל אביב, עם נתח שוק משמעותי ממחזור המסחר היומי

  • היקף פעילות משמעותי ממחזורי המסחר של גופים מוסדיים ישראליים בבורסות חו"ל

  • למעלה מ-100 מיליארד ש"ח ני"ע במשמורת (דצמבר 2014)

  • עושה שוק ראשי מטעם משרד האוצר, עושה שוק מוביל בבורסת תל אביב באג"ח מסוג שחר

  • שחקן דומיננטי בתחום ההשאלות בני"ע בבורסת תל אביב: נתח שוק ממוצע של כ-5% (2014)

  • ספק מוביל במתן שירותי תפעול ובנקאות לקרנות נאמנות ולקרנות גידור

  • U-Bank חברה לנאמנות בע"מ, החברה המובילה בישראל במתן שירותי נאמנות לקרנות נאמנות עם נתח שוק של כ-47% והיקף נכסים כולל של מעל 110 מיליארד ש"ח (אפריל 2014)


מחקר מעמיק והתעדכנות מתמדת

בשוק הון מתקדם, מורכב, דינאמי וגלובאלי, המחקר והניתוח הכלכלי משמשים כלי עזר חיוני. מחלקת המחקר של U-Bank מבטיחה שהבנק ולקוחותיו ייהנו ממידע מעודכן בזמן אמת ויזהו הזדמנויות, מגמות וסיכונים לפני כולם


מחלקת המחקר של U-Bank מספקת סקירות מאקרו ואנליזות מיקרו, ומצטיינת בחשיבה מקורית ויצירתית לצד ערכים גבוהים של מקצוענות ומחויבות ללקוח. המחקרים כוללים ניתוחים מעמיקים של תהליכים מקומיים ועולמיים, ואנליזות מקיפות ושוטפות על חברות ואגרות חוב ספציפיות.

צוות המחקר פועל לניתוח והבנת הסביבה העסקית והמגמות הכלכליות ברחבי העולם, תוך פיתוח כלים איכותיים וכמותיים לגיבוש דעות והמלצות. 


המחלקה פועלת כיחידה עצמאית, אובייקטיבית ובלתי תלויה ונותנת משקל גבוה לעקרונות של השקעה לטווח ארוך ותמחור הוגן. 

צוות המחקר פועל בסביבת עבודה פתוחה ובין-תחומית, תוך סיעור מוחות בין היחידות השונות בבנק המעודד שיתוף ידע מקצועי והפריה הדדית.


לרשות המחלקה עומד גם מאגר ידע עשיר המגיע משיתופי פעולה עם בנקים וברוקרים מובילים בעולם.

 המאגר כולל אנליזות מיקרו ומאקרו, מחקרים ענפיים, פרשנויות כלכליות, ניתוח תהליכים ומאמרים בנושאים שעל סדר היום העולמי.