MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

מטריית שירותים ללקוחות

U-Bank משרת מזה עשרות שנים את קרנות הנאמנות המובילות בישראל, ומספק להם את מלוא מגוון השירותים הדרושים להן בכל תחומי פעילותן.

הבנק הבינלאומי מספק לקרנות הנאמנות מכלול של שירותים מתקדמים הכוללים:

  • שירותי בנקאות: עו"ש, המרות מט"ח, פיקדונות

  • מסחר בניירות ערך בארץ ובחו"ל כולל דסק ני"ע זרים הפועל בשתי משמרות בהתאם לשעות המסחר בבורסות ארה"ב

  • מסחר בקרנות נאמנות, קרנות השקעה, נגזרים וחוזים עתידיים בחו"ל

  • מסחר במניות ארביטראז’: טיפול בפוזיציות באמצעות מערכת המרות משוכללת

  • חדרי עסקאות ש"ח ומט"ח המקושרים לחדרי עסקאות ברחבי העולם ומתמחים בכל סוגי העסקאות: קניה/מכירה של מטבעות, עסקאות Forward, Spot , אופציות, עסקאות מיוחדות ומוצרים מובנים על מדדים, ריביות וכד'

  • שירותי סליקה ומשמורת (קסטודיאן) מתקדמים בחו"ל באמצעות המסלקות המובילות בעולם: יורוקליר (אירופה), פרשינג (בנק אוף ניו יורק, ארה"ב), HSBC (גלובאלי) ואחרים

  • מערכת מסחר מתקדמת המשתמשת בפרוטוקול FIX וקווי תקשורת מאובטחים ומהירים מישראל לחו"ל ומאפשרת מסחר בבורסות תל אביב וארה"ב ומסחר באופציות וחוזים עתידיים בחו"ל

השאלות

U-Bank הוא שחקן מרכזי בשוק השאלות ני"ע בישראל. שירותי הבנק מצטיינים בזמינות, בפשטות ביצוע ובמינימום בירוקרטיה, ותורמים בכך להשבחת הביצועים. הבנק מחזיק במאגר השאלות עצום, הנשען ברובו על תיקי לקוחות מוסדיים ומאפשר מענה מהיר ויעיל להקמת השאלות ולזמינותן.