MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

שירותי קסטודיאן גלובאליים

שוק ההון הבינלאומי מתאפיין במורכבות ודינאמיות, והפעילות בו מחייבת פריסה גלובאלית לצד מומחיות מקומית. שירותי הקסטודיאן הייחודיים של U-Bank מאפשרים לגופים ישראליים לנהל פעילות השקעות מורכבת הפזורה בין מספר רב של גופים פיננסים בחו"ל, ביעילות, באמינות, תחת קורת גג אחת ובחשבון אחד.

השחקנים בשוק ההון הישראלי אינם מגבילים את עצמם לגבולות המדינה ופועלים במגוון זירות בינלאומיות, במטרה לנצל הזדמנויות, פערים ותנודות בשווקי העולם. ניהול פעילות פיננסית מורכבת בבורסות חו"ל מחייב ידע רחב והיכרות מעמיקה עם תהליכי העבודה, כמו גם החזקה באישורים ובהרשאות הנדרשים בכל זירה.


שירותי הקסטודיאן הגלובליים של U-Bank מספקים פלטפורמה מקיפה וזמינה למסחר בבורסות בחו"ל, ניהול והמרת מט"ח ושירותי סליקה מתקדמים במגוון ערוצים. השירות משחרר את הלקוח מהצורך בהקמה והפעלה של ערוצי פעילות בחו"ל, מעמיד לרשותו מאגר חסר תחליף של ידע מקצועי, משפטי ורגולטורי, ומאפשר לו לפעול מול בנקים, ברוקרים, בורסות וקסטודיאנים בארץ ובחו"ל תוך עמידה בדרישות בנק ישראל והרשות לניירות ערך. 


לעבוד פשוט בעולם מורכב. העבודה מול גופים בנקאיים ופיננסיים בחו"ל כרוכה בתהליכים מורכבים ובחינה הדדית של היבטים רבים, ביניהם איתנות פיננסית, ניהול סיכונים, שיקולים עסקיים, משפטיים ותפעוליים ואיסור הלבנת הון. כל אלה נחסכים מהלקוח כאשר הוא בוחר לפעול באמצעות שירותי הקסטודיאן של U-Bank. הבנק בנה רשת עניפה של התקשרויות עם עשרות בנקים וברוקרים מובילים בעולם, שכולם נבחנו בקפדנות ועמדו בדרישות מקצועיות ורגולטוריות מחמירות.


כל השירותים בכתובת אחת

לקוחות שירותי הקסטודיאן של U-Bank נהנים ממכלול רחב של שירותים מתקדמים, בכתובת אחת ותחת חשבון מרכזי אחד: מסחר בני"ע, בנגזרים ובחוזים עתידיים, השקעה בקרנות ומוצרים מובנים, סליקה מתקדמת של ני"ע ומכשירים פיננסיים בחו"ל, שירותי קסטודיאן גלובאליים, פעילות מט"ח בגישה ישירה לחדר עסקאות, פיקדונות ושירותים בנקאיים, שירותי תפעול מתקדמים ונאמנויות.


עובדים לפי שעון אירופה וארה"ב: לבנק צוות עובדים מנוסים ודוברי שפות, המתמחים בזירות המסחר השונות ועומדים בקשר הדוק עם עמיתיהם בחו"ל. שעות הפעילות מקבילות לבורסות המובילות בארה"ב ובאירופה, ודסק ני"ע זרים פועל בשתי משמרות עד לסיום המסחר בבורסות ארה"ב. בנוסף, עומדות לרשות הלקוח מערכת מסחר מתקדמת הפועלת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

Web Content Viewer