MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

1965 | הברון דה רוטשילד | בנק כללי לישראל

הברון אדמונד דה רוטשילד, נכדו של הנדיב הידוע, רכש את הבנק בשנת 1965 ושינה את שמו לבנק כללי לישראל בע"מ

הברון רוטשילד, שרכש באותה תקופה גם את הבנק השוויצרי Banque Privee Edmond de Rothschild, בנה את הבנק מחדש על פי המודל

השוויצרי של בנקאות פרטית לקבוצה מצומצמת של לקוחות מובחרים. הבנק שהעסיק כ-25 עובדים, עבר לאחד מבנייני הפאר הראשונים של תל אביב, מלון פלטין ברחוב אחד העם 28.


הברון רוטשילד הטמיע בבנק כללי סטנדרטים גבוהים של רמה מקצועית ותרבות שירות אירופית, כמקובל בבנקים המובילים בעולם.

בזכות מעורבותו של הברון בבניית הכלכלה הישראלית וקשריו הענפים עם בכירי המשק, הבנק הרחיב את מעגל לקוחותיו וחיזק את מעמדו.

הבנק צמח והתפתח, מניותיו נסחרו בהצלחה בבורסת תל אביב והוא לקח חלק בייזום ומימון פרויקטים לאומיים מובילים.


הברון רוטשילד גייס לבנק שדירה ניהולית ברמה הגבוהה ביותר ובעלת הבנה מעמיקה של שוק הבנקאות המקומי העולמי.

בראש הבנק הוצב דוד שוהם, מנכ"ל הבנק לסחר חוץ, בנק בבעלות ממשלתית שטיפל בעיסקאות המט"ח של המדינה הצעירה, ולצדו

בכירים נוספים מהבנק. גם בשנים הבאות עתידים לנהל את הבנק דמויות מובילות במשק הישראלי, ביניהם ארנון גפני, אברהם ביגר, אלי יונס ויהונתן עירוני.


בשנת 1984 עבר הבנק למשכנו החדש בשדרות רוטשילד 38, המשמש אותו עד היום.