MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

Web Content Viewer

U-Bank, לאנשים שמצפים להרבה יותר

U-Bank הינו מותג יוקרתי וייחודי בענף הבנקאות בישראל, המספק שירותים בנקאיים ופיננסיים באיכות ובהיקף יוצאי דופן כבר למעלה משמונים שנה. מותג זה מתמחה בשני תחומי פעילות, בנקאות פרטית והשקעות, בהם צבר מוניטין רב של שירות ומקצועיות הרבה מעבר למקובל בענף. 

שירותי הבנקאות הפרטית האקסקלוסיביים של U-Bank הבנק הבינלאומי מיועדים ללקוחות שמצפים להרבה יותר בכל התחומים, ובוודאי בתחום הבנקאות.

מותג זה מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של מומחיות פיננסית, שירות אישי, אמינות ודיסקרטיות ברמות הגבוהות ביותר, כנהוג בבנקים המובילים בעולם.


U-Bank הבנק הבילאומי ממשיך מסורת של 80 שנות בנקאות פרטית אקסקלוסיבית לצמרת הכלכלית ולמובילי דיעה במדינת ישראל. חלק מלקוחותיו מנהלים בו את חשבונותיהם מזה שניים ואף שלושה דורות, מתוך הערכה הדדית וקשר אמיץ העומד במבחן הזמן. 

רבים מלקוחותיו הגיעו למעמדם בזכות חתירה בלתי מתפשרת למצוינות; בבואם לבחור את הבנק שלהם, הם מצפים לאותם סטנדרטים

של שירות ושל איכות.


U-Bank הבנק הבילאומי הינו גורם מרכזי בשוק ההון הישראלי, ומבין הבחירות המועדפות על מנהלי קרנות והגופים הפיננסיים המובילים בארץ.

מותג זה מספק מטרייה כוללת של שירותים פיננסיים לגופים מוסדיים, קרנות נאמנות, חברות ביטוח, קופות גמל ופנסיה, חברות לניהול תיקים,

חברות ציבוריות ולקוחות פרטיים הפעילים בשוק ההון.


חווית השירות הייחודית של U-Bank הבנק הבילאומי בנויה סביב קשר קרוב ומתמשך המבוסס על היכרות אישית ואמיתית עם הלקוח, משפחתו ועסקיו, רצונותיו וסיכוניו. הקשר מושתת על דיאלוג, הקשבה וחשיבה משותפת מתוך ראייה כוללת של משאבי הלקוח וצרכיו, ייעוץ מעמיק בנושאי השקעות ופנסיה, ובחינה מתמדת של אפיקי השקעה ופתרונות פיננסיים.


הצלחתו של U-Bank הבנק הבילאומי נשענת על צוות איכותי של יועצים ובנקאים, שנבחרו על סמך יכולותיהם המקצועיות הגבוהות ואישיותם.

המותג מצטיין בחוויית שירות ייחודית ויוזמת, המתבטאת במחויבות אישית ובשירות קשוב, זמין וממוקד בלקוח כאדם. דגש מיוחד ניתן ללימוד מעמיק 

של צרכי הלקוח וציפיותיו, ולבנקאות פרו-אקטיבית אשר שוקדת על הצעת הזדמנויות אטרקטיביות ומציאת פתרונות אופטימליים לכל מצב.